Algemene voorwaarden en herroepingsrecht

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van

Mr.Orange

kvk 17180156

btwnr. NL001740653B84

Ingbank : NL39 INGB 0005 7884 72

BIC INGBNL2A

info@misterorange.nlArtikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Overeenkomsten
Artikel 4. Prijzen
Artikel 5. Betalingen
Artikel 6. Verzending en levering
Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 8. Ruilen of retourneren van artikelen
Artikel 9. Klachten
Artikel 10. Annulering van uw bestelling
Artikel 11. Herroepen
Artikel 12. Bestellingen /communicatie
Artikel 13. Overmacht
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
Vragen, klachten en opmerkingen

Artikel 1. Definities
1.1 Mr.Orange is een online winkel in vintage meubels, lampen, kleding, stoffen en alles wat met de jaren 50-60-70’s design te maken heeft, welke via www.misterorange.nl bezocht kan worden. Mr.Orange beschikt niet over een fysieke winkel maar bestellingen kunnen ook op het meubelstoffeer-atelier opgehaald worden. Daarnaast stoffeert Mr.Orange meubels op aanvraag.

1.2 Deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden), behorende bij de internetactiviteiten van Mr.Orange, zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Mr.Orange webshop.

2.2 Door te bestellen geeft men aan akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en condities van Mr.Orange .

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

2.4 Mr.Orange behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te vullen of te wijzigen.

Artikel 3. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Mr.Orange is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle door Mr.Orange vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s. Omdat het hier om tweede hands gaat hanteert Mr.Orange de marge regeling waarbij over de producten naar de klant geen Btw geheven wordt. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

4.2 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. De verzend en verpakkingskosten worden doorberekend aan de klant. Deze zijn te zien wanneer je de items in je winkelmandje hebt geplaatst en het afrekenproces ingaat.

4.3 Mr.Orange kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

4.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding

Artikel 5. Betalingen
5.1 Bestellingen via de website kunnen worden betaald met iDEAL en door middel van overschrijving naar Girorekening. Bij elke manier van betalen geldt dat een artikel pas wordt verzonden nadat de betaling binnen is.

5.3 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient uw betaling volledig binnen 5 werkdagen (ma t/m vrij m.u.v. zon- en feestdagen) na orderdatum door Mr.Orange te zijn ontvangen, gedurende deze termijn worden de artikelen online gereserveerd. Mocht dit echter om welke reden dan ook niet lukken binnen de gestelde periode dan kunt u ons dit van tevoren laten weten en zullen wij het artikel langer voor u reserveren, mits deze termijn redelijk is. Is uw betaling niet binnen de genoemde periode ontvangen of zonder tegenbericht, dan vervalt de reservering. Hierover wordt de potentiële koper per mail geïnformeerd om zo te voorkomen dat annulering en betaling elkaar kruisen. Mocht dit toch het geval zijn, dan wordt het bedrag gerestitueerd. Bij geen bericht of betaling zal Mr.Orange de bestelling annuleren en het artikel weer vrij geven voor verkoop.

5.4 De klant geeft Mr.Orange toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

5.5 Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Mr.Orange.

Artikel 6. Verzending en levering
6.1 Mr.Orange streeft ernaar om bestellingen op dezelfde werkdag, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Mr.Orange echter niet verplicht.

6.2 Wij leveren wereldwijd en maken hiervoor gebruik van de diensten en tarieven van postNL.

6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mr.Orange zal in dat geval voor directe terugbetaling zorg dragen.

6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. Aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

6.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven afleveradres.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de producten gaat over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen en de daarbij behorende verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Artikel 8. Ruilen of retourneren van een artikel
Wij doen er alles aan om via onze website zo volledig mogelijk te informeren over de artikelen. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.
Voor al onze artikelen geldt: NIET GOED, GELD RETOUR. Ook bij afgeprijsde/sale artikelen.

Retourbeleid
Al onze artikelen kunnen worden geruild en/of retour genomen, mits binnen 7 dagen na ontvangst contact is opgenomen met Mr.Orange.

8.1 Voor het terugzenden gelden de volgende voorwaarden:

8.1.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met Mr.Orange. Volgens de wet “koop op afstand” heeft hij/zij een bedenktijd van zeven werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met Mr.Orange, dien het artikel binnen 4 dagen retour te zijn bij, Mr.Orange,

8.1.2 Het aankoopbedrag van het te retourneren artikel wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van Mr.Orange teruggestort op de door de klant opgegeven rekening. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.

8.1.3 Mr.Orange behoudt het recht om retourneren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden wanneer het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of door schuld anders dan die van Mr.Orange of de bezorger van het product zijn beschadigd. Hierover wordt door Mr.Orange contact opgenomen met de klant. Mr.Orange is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

8.1.4 Voorwaarden retourzending
Het artikel dient in originele staat van verzending te zijn. Afgeknipte stoffen die per meter van de rol verkocht zijn nemen we niet retour. In het geval van kleding dient het ongedragen, ongebruikt en zonder parfum- en of sigarettenlucht of andere sporen van dragen. Labels dienen aangehecht te zijn. Verpakking dient onbeschadigd en in onberispelijke staat te zijn. Artikelen met een gescheurde/beschadigde verpakking die naar ons inzicht niet meer verkocht kunnen worden, worden door ons niet retour genomen. Mr.Orange behoudt zich het recht om artikelen op grond van genoemde punten of bij vermoedelijk gebruikte weigeren en/of een vergoeding voor reparatie of vermindering van verkoopwaarde te berekenen.

8.1.5 Bevestiging retourontvangst en creditering van het aankoopbedrag
Na ontvangst van uw order zullen wij deze inspecteren op bovengenoemde punten. U ontvangt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen een e-mail bij ontvangst van uw product, Mr.Orange zal zorg dragen voor restitutie van het aankoopbedrag in principe direct maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na retourontvangst.

8.2.1 Retourzendingen dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Deze kosten zijn voor eigen rekening. Retourzendingen die niet voldoende zijn gefrankeerd, worden ten alle tijden geweigerd.

8.2.2 Wij zijn niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte retourzendingen. De klant is verantwoordelijk voor het ordelijk verpakken en verzenden van een retourzending.

Artikel 9. Klachten
Klacht met betrekking tot levering van uw bestelling:

Wij doen er alles aan om een goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk per e-mail te melden. Mocht een artikel niet geleverd zijn conform uw bestelling of niet voldoen aan de omschrijving op onze website, dient u dit per omgaande aan ons te melden.
Wij vinden goede service erg belangrijk, mocht er iets niet in orde zijn of het product voldoet niet anderszins (uiteraard binnen een redelijke termijn na uw aankoop), neemt u dan s.v.p. altijd contact met ons op! We zullen ons uiterste best doen om de voor u best mogelijke oplossing aan te reiken!

Indien u een klacht heeft over een artikel wat u bij ons heeft gekocht, zouden wij dit graag van u vernemen.

Artikel 10. Annulering van uw bestelling
U kunt uw bestelling te allen tijde annuleren, zonder opgaaf van reden en zonder betaling van een boete, mits het artikel nog niet verzonden is. Is het artikel verzonden dan gelden de normale retourbepalingen, zie artikel 8.
Wij waarderen het zeer wanneer u ons zo spoedig mogelijk in kennis stelt van uw annulering.

Artikel 11. Herroepen
11.1 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling van nieuwe artikelen binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag gerestitueerd te krijgen. Mr.Orange crediteert in dit geval ook de reeds in rekening gebrachte kosten voor de levering op het bezorgadres.

11.2 Uiterlijk binnen 30 werkdagen na ontvangst op het afleveradres dient het artikel teruggestuurd te worden voor rekening van de klant. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het orderbedrag (minus de kosten voor verzending) uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst retourzending door Mr.Orange plaats.

11.3 Het recht op herroeping vervalt op het moment dat er niet volledig aan alle voorwaarden van artikel 12 wordt voldaan. In dit laatste geval zal uw terugzending dan beschouwd worden als een ruiling conform artikel 8 of 9 van onze voorwaarden.

Artikel 12. bestelling en communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Mr.Orange , dan wel tussen Mr.Orange en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Mr.Orange , is Mr.Orange niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Mr.Orange.

Artikel 13. Overmacht
Mr.Orange heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mede te delen en zulks zonder dat gehouden is Mr.Orange tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegd rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze producten of diensten. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: info@misterorange.nl.

14.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

14.4 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard:
– zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven,
– zullen Mr.Orange en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2021 - 2024 Mr.Orange vintage en meubelstoffering | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel